Prof. Dr. Pedro Vendeira fala-nos de infertilidade masculina n’O Programa da Cristina